Yapılandırılmış Oyunlar  (3,4,5,6 yaşlarda)
Okul öncesi eğitiminde yapılandırılmış oyun temel yöntemlerden biridir. Çocuğun zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişimi için gerekli beceri ve özelliklerin hemen hepsi, özellikle hayal gücü ve yaratıcı yetenekleri oyun formunda etkinliklerle geliştirilebilir. Bu şekilde, aynı zamanda, eğitim ortamı için gerekli motivasyon ve konsantrasyon da daha kolay sağlanabilmektedir.

Anadili Etkinlikleri  (3,4,5,6 yaşlar)
Dinleme, anlama, ifade etme ve anadilini doğru ve etkili bir şekilde kullanma becerilerini geliştirmeyi hedefler.

Orff-Ritim : (3,4,5,6 yaşlar)
Çocuğun dikkatini, dinlemesini, sabrını, koordinasyon ve grupla birlikte hareket edebilme becerilerini geliştirmek amacıyla ritim aletleriyle çalışmalar yapılır, drama teknikleri ile müzikli grup oyunları ile çalışılır. 6 yaşta nota ile bir müzik flüt veya piyano çalışılır.

Satranç:  5 ve 6 yaş
Sabır, tolerans ve sportmenliğin yanı sıra zihinsel planlama ve strareji geliştireme becerilerini geliştirmeyi hedefler.

Jimnastik: 4,5,6 yaşlar
Temel amacı sağlıklı beden gelişimini, koordinasyonlu hareketi, beden esnekliğini geliştirmeyi hedefler.

Bale:  4, 5, 6, Yaşlar
Beden gelişimini esnekliği ve estetik hareket yeteneğini geliştirmeyi hedefler.

Fen Deneyleri  4, 5, 6, Yaşlar
Suyun buharlaşması gibi temel doğa olaylarının anlaşılmasını hedefler.

Yaratıcı Drama ( 4, 5, 6 yaşlar )
Oyun içinde roller canlandırma ve rol alma yoluyla yaşantı ve deneyim kazandırma.

Çocuk Felsefesi:(5,6 yaşlar)

Seramik:(4,5,6 yaşlar)

Halk Oyunu:(5,6 yaşlar)

Çocuk Yogası:(5,6 yaşlar)