Her çocuk, doğuştan getirdiği özellikleri bakımından biriciktir. Bu nedenle özel bir ilgi ve yaklaşımı hak eder. 

Her çocuk yetenekleri, potansiyeli ve güçlükleri ile kendine özgüdür. İyi tanınmalı, anlaşılmalı ve en uygun tutum ve yaklaşımla eğitilmelidir.

Onun için ezber bilgi ve kalıp yaklaşımlar yerine kabul edici, anlayışlı fakat ilkeli ve hedef koyan tutum ve yaklaşımlar gerekir.

Okul öncesi eğitimde, Türk Milli Eğitim Sisteminin ilke ve öngörüleri çerçevesinde kalmak üzere, çocuğun özellikleri ve anne babanın beklentileri önemlidir.

Bu nedenle psikolojik yaklaşımlarla aileyle nitelikli bir ilişki ve danışma hizmeti mutlak gerekliliktir.

Çocuğun gelişiminde her dönemde farklı özellikler ve ilgiler öne çıkar. Eğitim konularını ve  yöntemlerini, öne çıkan özelliklere göre düzenlemek veya esnetmek okul öncesi eğitimcinin nitelikleri arasında yer almalıdır. Bu nedenle anaokulunun her personeli bilinçli ve deneyimli olması çok önemlidir.

Eğitim verilen ortamda, her varlık ve özellik eğitimin kalitesini ve sonuçlarını etkiler. Örneğin çocuğa işbirliğini ve paylaşmayı öğretmeye çalışan bir öğretmenin öğrencileri, onun diğer personelle ilişkilerindeki işbirliği ve paylaşma davranışlarına dikkat kesilir.

Keza, ücreti ve sosyal hakları yetersiz olan bir personelin eğitime katkısı da gerçekçi ve istikrarlı olmaz. Bu gibi bir çok nedenden dolayı, anaokulunun bina ve fizik özelliklerinden çok sosyal iklimi önemlidir.

Çocuk, kendini değerli ve önemli hissetmediği ortamda altın kafesteki bülbül gibidir. Eğitimin hedef ve ideallerini benimsemez. Eğitimcinin gerçekçi, içtenlikli ve hem söylediği ile yaptığı, hem de geçmişte ve bugün ortaya koydukları bakımından tutarlı olması önemlidir.

Ana okulu, anne ile okul arasında bir yerde, her ikisinin de işlevini kısmen  üstlenmesi gereken bir kurumdur. Bir yandan anne gibi seven ve koruyan, diğer yandan geliştirip bağımsızlaştıran olmalıdır.

Bu bakımdan, bir yandan çocuğun özelliklerin ve düzeyini tanıyıp kabullenirken, diğer yandan, her aşamada daha yüksek veya çeşitlilik gösteren hedefler koyarak çocuğun potansiyelini keşfetmesine ve gerçekleştirmesine olanak sağlamalıdır.