Okul öncesi yıllarda gelişim çok hızlıdır. Herhangi bir nedenle gelişimi geciken çocuklar kısa süre içinde akranlarından geriye düşer ve eğitim ortamlarında sorunlar yaşamaya başlarlar. Bu nedenle, gelişimin yakından izlenmesi, gözlenen gelişim güçlüklerinin saptanıp hızla çözümler geliştirilmesi gerekir. 

Anaokulumuzda, çocuklarımızı okul ortamında gözleyerek, bir farklılık ya da sorun dikkati çektiğinde testle araştırma ve sonuçlarını anne baba ile birlikte değerlendirip, varsa sorunu saptayıp çözüm yollarını araştırmak üzere görüşmeler yapıyoruz. Bu bağlamda, 4 yaşına kadar gelişim tarama envanteri ve Blacky Projektif Testi, 4 yaşından itibaren yılda 3 defa düzenli aralıklarla Bender Gestalt 2 Testi ve en az 1 defa CAT Projektif Testi uygulamaktayız.

Her çocuğun durumunu değerlendirmek amacıyla, yılda en az 1 defa anne babaları davet edip görüşmesi yapıyoruz. Ayrıca, anne babalar talep ettiğinde, ihtiyaç doğrultusunda değerlendirme görüşmeleri de yapılmaktadır. 

Çocuğun okula devam ettiği yıllar içinde, çocuğa özgü bir test - değerlendeğerlendirme dosyası oluşturulmakta ve ileride gerektiğinde başvurulmak üzere bu dosya saklanmaktadır.